Ljumskbesvär som inte läker?!

Fråga:

Hur lång tid tar det att läka en sträckning i ljumsken (långt bak mot sittknölen) hos barn/ungdom (11 år) som är elit idrottare (gymnstik)? Har gjort alla röntgen, läkarna ser inga fel! Vila säger alla i 8 veckor minst! Det går inte att ha en passiv i vila i 8v för en elitidrottare! Det hjälper inte med naprapat eller sjukgymnast säger läkarna!?Men jag vill ha hjälp nu,hon har haft ont i 9v ?! Hon har inte gjort någonting på träningen som anstränger höft/ljumske dom senaste månaderna…Men ändå vill det inte läka? Vad ska vi göra? Vem kan hjälpa oss? Jag tycker smärtan har vandrat lite, får ibland värk på höften också..just nu mest mellan ljumskarna, nära ben / sittknöl …

Svar:

Vila är alltid farligt! Man tappar ganska snabbt sina idrottskvalitéer och det blir svårt att komma tillbaks till samma nivå som innan. Vid ljumsksträckning hos en 11-åring, om det är rätt diagnos (?), borde symptomen minska drastiskt på kort tid, max 4 veckors besvärstid, förutsatt rätt åtgärd. Att bara vila är som sagt helt fel. Det finns en orsak till sträckningen, t ex stram muskel, för låg koordinationsgrad, dålig styrkebalans i förhållande till muskelns antagonist et c. Detta bör alltid kartläggas, i synnerhet hos en elitgymnast! Naturligtvis måste orsaken åtgärdas för att skadan skall läka och minska risken för återfall. Under tiden bör de kvalitéer som är viktiga i hennes idrottande underhållas; styrka, kondition, koordination, uthållighet och smidighet, något man behöver planera för individuellt. Mitt förslag i nuläget är att avbryta vilan men undvika saker som provocerar smärtan. Det låter på din beskrivning som att de hittillsvarande rehabåtgärderna är helt otillräckliga. Sök i första hand hos er idrottsläkare, alternativt idrottsmedicinskt utbildad naprapat eller sjukgymnast!