LKM behandling

Fråga:

Hej

Jag läste en insändare sedan tidigare och såg att du hade svarat på behandling gällande muskelbristning med hematom. Du rekommenderade ASA lkm så nära inpå skadetillfället som möjligt.. Jag blir lite fundersam eftersom att då hindrar man ju läkningsprocessen – de röda kommer ju inte på plats eftersom ASA har den effekten.
Vill du vara snäll och förklara ditt val av lkm.

Tack på förhand

Svar:

Javisst hämmar NSAID (ASA, acetylsalicylsyra, är ett exempel på NSAID-preparat, varar det finns många olika) akutfasen i läkningsprocessen. Inflammation är kroppens sätt att ta hand om läkningen av en skada.  Den akuta inflammationsfasen innebär för individen smärta, svullnad och lokal värmeökning som hindrar funktionen i den berörda kroppsdelen. Blod utan för ådrorna uppfattas av kroppen som en skada, och triggar igång en inflammationsreaktion. Ju mer blod desto större inflammationssvar. Kroppens reservsystem är dock starkare än vad som behövs för att läka den faktiska skadan. Kroppens funktioner formades redan för miljoner år sedan och är till för situationer som vi nu för tiden sällan drabbas av. Man kan säga att kroppen för säkerhets skull använder både hängslen och livrem när en skada uppstår, en formlig kaskad av många olika mekanismer som svar på en skada. 
Genom att begränsa blödningen vid skada kan man få ett mindre inflammationssvar. Det är därför viktigast vid skada att hålla den skadade foten högt och linda hårt t ex vid en stukning. Ett annat sätt att begränsa inflammationssvaret är att använda NSAID (t ex Naproxen, Ipren, Magnecyl m m) i så tidigt skede som möjligt. Vissa av kaskadmekanismerna hämmas då till viss del, men tillräckligt mycket finns kvar och läker skadan. Man kan alltså skruva ner volymen på det akuta inflammationssvaret utan att hämma läkningen för mycket. Genom detta kan man mobilisera i ett tidigare skede, något som hjälper till i den icke-akuta läknngsprocessen och rehabiliteringen. Skillnaden mellan ett bra akut omhändertagande och att låta bli detta handlar ofta om veckor till månader i rehabiliteringsgtid och smärta, inte helt oväsentligt i idrottssammanhang. 
När den akuta fasen är över har man ingen eller mycket liten effekt av NSAID på inflammationen, vilket är orsaken till att det är meningslöst att ge sådana medel i sent skede för att hämma inflammation. Däremot kan man få en smärtstillande effekt av preparatet, något som inte alltid är önskvärt, eftersom det tar bort den enda varningsklockan som kroppen har för att känna av en skada. Känner man inte av en faktisk skada löper man risken att förvärra skadan genom att inte veta om att vara försiktig. Trots detta behandlar många ändå med sådana och andra medel i förment inflammationshämmande syfte, till skada för den redan skadedrabbade.