medicin mot högt blodtryck

Fråga:

Hej!
Jag har precis fått veta att jag har för högt blodtryck, 166/90. Har inte känt något utav det men nu har jag fått medicinen Lostartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 50mg/12,5mg.
Jag är kvinna 54 år, 152 cm kort och väger 46kg.
Jag springer 3 till 4 gånger i veckan och det blir 3 till 4 mil i veckan. Jag spinnar också en timma i veckan.
Jag brukar alltid gå ned i vikt när jag har sprungit längre sträckor, 16 – 24 km. Jag har vatten med mig men får förmodligen inte i mig tillräckligt.
Vad jag är orolig för är att den vätskedrivande substansen i min medicin kanske inte alls passar mig eftersom jag ändå gör av med mycket när jag springer? Förra året på Amsterdam Maraton gick jag ner 2kg och då vägde jag mig efter att jag druckit en halvliter vatten och ätit en rejäl smörgås. Jag drack förstås under loppen men inte tillräckligt.
Den läkaren jag konsulterade frågade inga frågor angående mitt levnadssätt och tyckte att det var huvudsaken att jag dricker efter ett lopp. Men jag har fått lära mig att då är det försent!

Svar:

Den ”akuta” urindrivande/vattendrivande effekten av hydroklortiazid (HKT) är försumbar vid kontinuerlig blodtrycksbehandling. Visserligen har HKT effekt på vätskan i blodkärlen på kort sikt, men det man är ute efter är effekten på längre sikt som består av en sänkning av motståndet i kärlbäddens små kärl (den perifera kärlresistensen). 
Med HKT finns en viss risk för låg nivå av kalium i blodet, hypokalemi. Redan mild hypokalemi eliminerar de behandlingsvinster som annars uppnås av HKT vid högt blodtryck.
I ditt fall, med en lätt blodtrycksstegring, skulle man helst välja att först behandla med något högre dos losartan utan HKT. Om man bedömer att du behöver HKT för ditt blodtryck bör man kontrollera kaliumhalten vid några tillfällen.