ömhet insida knä

Fråga:

Hej. Spelade fotboll, vred väldigt lätt till knät, spelade vidare utan minsta problem. Efteråt stelnade knät lite, blev lite blått på insidan, lite svullet och rätt ömt. nu dagen efter, inga som helst problem att gå, böja eller sträcka men fortfarande blått o rätt ömt. Vad kan detta vara? Ska tilläggas att jag tidigare opererat knät flera ggr. Främre korsband lagat samt del av menisk borttagen.

Svar:

Troligen en bristning med blödning i och med sträckning av sidoligament eller sena till muskel. Om besvären är små bör man kunna avvakta natulig läkning. Om knät känns mista instabilt eller andra fenomen uppstår rekommenderas en undersökning hos din idrottsläkare eller ortoped.