Ont efter läkt stressfraktur

Fråga:

Hej, min dotter fick ont på ovansida fot i mars efter att ha kört rehabträning för en fotskada sedan november. Endast ont vid hög belastning. I början av juni konstaterades via slätröntgen en möjlig stressfraktur. Därefter följde 5 veckor av vila. En ny röntgen i slutet av juni visade inga tecken på fraktur. Dottern vilade ytterligare ett par veckor och började sedan träna försiktigt. I början av augusti testade hon att hoppa längdhopp och fick då ont i foten. På kvällen var smärtan borta. En vecka efter detta fick hon en MR undersökning som visade att det inte fanns några fel i foten. Allt såg bra ut. Hon tränade lätt och vilade därefter mycket i 6 veckor. Sedan började hon träna lite mer och fick då ont på ovansidan fot igen.
Fråga: kan det vara så att frakturen inte är läkt trots att slätröntgen och MR visar att det inte finns någon fraktur? Och varför gör det ont om frakturen är läkt? Slutligen vad ska hon göra, fortsätta vila eller träna på med övningar som inte gör ont (95% av alla övningar gör inte ont) och hoppas att det till slut blir bra? Eller kan det vara en nerv i kläm?

Svar:

Svårt att svara på frågan om en nerv är i kläm eller om stressfrakturen inte läkt. Sambandet mellan rehab 5 månader och aktuella besvär verkar påtagligt. Man undrar vad tidigare fotskada handlat om. Fyndet av stressfraktur på röntgen är tveksamt och man kan tänka sig att det rört sig om en periostit (benhinneinflammation) som alternativ. Gränsen mellan sådan och stressfraktur är flytande. Det borde vara läkt härvidlag. Om man är tveksam kan man utföra en skelettscintigrafi. För det behöver du en remiss från din ortoped eller husläkare. Angående träning bör man kunna belasta fritt men respektera smärtan och undvika sådan belastning som utlöser smärtsensationer.