Ont quadriceps

Fråga:

Hej,

Jag är 35 år och har sedan början på juli fått ont i framsida lår i båda benen. Kan gå ca 2 minuter innan det börjar göra ont. Har varit fysiskt aktiv ca 3 dgr/vecka i 3 år med ganska enformig träning i form av intervall med gående varvat med jogging i 30-45 min och en hel del backar. Det bränner i låren vid belastning även vid cykling där jag måste ta i lite. Har även tappat kraften efter att ha provocerat och fortsatt gå och i en trappa. Har besökt fysioterapeut, kiropraktor och nu senast naprapat som satt dry needling i sätet. Gjorde vansinnigt ont men har inte gett någon förbättring. Har även avlastat med kryckor eftersom belastning enbart känns som att det gör det sämre. Kan detta vara extrem utmattning av musklerna? Triggerpunkter i quadriceps eller höftböjare? Alla reflexer finns så ingen verkar tro att det är neurologiskt. Borrelia prover negativa.

Svar:

Förmodar att du fått försök till symptomlindring av fysioter/kiropr/naprapat, men att dessa inte kommit fram till någon diagnos. Att ”reflexer finns” utesluter dessvärre inte neurogen smärta.

Jag tror inte på att vila, utan på aktivt omhändertagande av orsaken. En inte helt ovanlig, men ibland förbisedd orsak till lårsmärta är förkortning av höftböjaren/iliopsoas, särskilt hos löpare. Det är då vanligt med smärta i lårets övre del och/eller ljumsken, ibland med sekundär överbelastning av rectus f/quadriceps, i synnerhet om man inte brukar töja eller stretcha. Tillståndet är lätt att detektera med en funktionell undersökning.

Ditt eget förslag på lokal utmattning låter med din belastningsnivå mindre trolig som primär orsak. Med tanke på att du klassar din smärtnivå som hög, att det nu gått 3 månader sedan debut, samt att du använder kryckor, gör att jag råder dig till att söka för detta, hos din husläkare eller idrottsläkare. Man behöver fler uppgifter och komplettera med en undersökning för att komma närmare diagnos.

Man behöver bl a överväga om din fysiska kravnivå på något sätt överskrider din kapacitet. Man bör få veta mer om f f a
1) symptomdebut
2) smärtnivå
3) smärtkarraktär
4) förlopp
5) hittills genomgångna undersökningar och resultat.