Operation av tidigare fotledsfraktur

Fråga:

Jag op fotleden 2001 efter en fraktur och har sedan dess begränsad rörlighet vilket leder till knä och höftsmärtor vid idrott. Är det möjligt att nu 16 år senare opererat om/fixa så att det blir bättre. Är det något man måste betala privat i sådant fall? Var börjar man?

Svar:

Du kan börja med att söka hos din husläkare och beskriva dina besvär så koncist som möjligt – det kan vara en god idé att skriva ner det du vill ha sagt på ett papper, i punktform, som din doktor kan få ta del av. Din doktor kan sedan remittera dig till lämplig ortopedkirurg, efter att man gjort en MR.
2 remisser således, från din husläkare till fotinriktad ortoped och till MR. Visst kan du söka ”privat”, men då får du bära hela kostnaden på egen hand utan att det gör saken bättre.