Överkroppssvaghet

Fråga:

Hej! 25-årig kille här. Jag har lagt märke till att jag är betydligt klenare i över delen än ned till, fastän jag tränar båda lika mycket, kanske lite mer överkropp. Jag kör max hela tiden på gymet men det händer ingenting. Nu oroar jag mej ganska mycket för att det kan vara någon nerv sjukdom eller i den stilen, men magkänslan är att det inte är så.

Svar:

Musklerna är, som du ju säkert vet, generellt svagare och mindre i över kroppshalvan än i nedre, såvida man inte tränat överkroppen i särskilt syfte och/eller försummat benträningen. Jag känner inte till någon neurologisk sjukdom som bara drabbar överkroppen, och håller det därför som mindre troligt. Men det är svårt att avgöra med bara några rader till hjälp för att göra en bedömning. En undersökning och fler uppgifter behövs för ett mer kvalificerat svar. Om oron för sjukdom är plågsam, kan man tänka sig psykologiska faktorer som orsak, något som är välkänt även hos tränande. Om det resonemanget känns rätt kan man rådfråga en kunnig idrottspsykolog. I annat fall kan din husläkare vara ett bra val för att göra en första bedömning.