Överträning

Fråga:

Kan förhöjda nivåer av alat och asat vara enda tecknet på överträning?

Svar:

Nej. Det finns inga specifika prover att överväga vid överträning. Diagnosen ställs utifrån symptomförekomst och uteslutande av annan orsak.