Peronus ruptur

Fråga:

Jag har en längsgående ruptur på Peroneus B konstaterad via ultraljud.
Kan jag fortsätta löpträning fram till operation eller är cykel eller kanske crosstrainer lämpligare ?
Springer normalt 50-70 i veckan . Tänkte hålla igång med 25-30

Svar:

Hej! En längstgående skada på senan till m peroneus brevis utan känt trauma behandlas initialt generellt med 6 v avlastning och immobilisering, d v s gips eller ortos. Belastning är ok men således inte på den nivå som du är van. Detta gäller för en generell skada. Om ortopedkirurgen bedömer att kirurgi är lämpligast gäller andra förhållningsregler vilket varierar individuellt. Förhållningsregler för den enskilde bör bestämmas av den doktor som tittat och undersökt. F ö gäller att fortsätta träna i avvaktan på operation, men undvika smärtande moment. Träningen bör inriktas på underhåll, fokusera på svagheter inom kondition, styrka, uthållighet, balans och koordination.