PFSS/Chondromalacia

Fråga:

Förstår att det är en vanlig fråga men ger det ändå en chans. Jag har i 1.5 haft väldigt stora problem med mitt knä, det hela började efter en skada troligen patella sublux. MRI vissade bara irriteration i leden, därefter gjordes en artroskopi där en uttalad synovit hittades (i femur patellaleden) och en lillfingernagelstor broskskada (som inte var så allvarlig) på patellas lateralla facett. Det gör väl att diagnosen är PFSS/chondromalacia. Frågan är bara går det att bli återställd från det här, nu har jag gått med det så otroligt länge att allt hopp känns borta….

Svar:

Kondromalaci (sjukt/skadat brosk) har redan påvisats och är ofta, men inte alltid, orsak till smärta i främre knät. Således kan man ha kondromalaci men ha ont av något annat, bl a sekundära effekter av skada och ofullständig rehab, vilket kan utmynna i nedsatt ledfunktion. Det är orsaken till att rehabträning rekommenderas att prövas,vilket kan minska besvären förutsatt att det utförs med tillräckligt hög kvalité. Rehab bör föregås av en funktionell testning av knä och ben och helst ordineras av idrottsläkare eller ortoped.