Rehab ont i knäveck

Fråga:

Hej. Har fått ont i höger knäveck under cykling pga,( tror jag) att klossen under skon har
flyttat på sig och att jag därmed hamnar lite för långt bak med den foten, jag har justerat
det och flyttat sadeln framåt och hoppas att det hjälper, kan jag göra någon form av rehabövningar för detta. jag har läst en fråga och svar om detta hos er och det stämmer på mina symtom.

Svar:

Cykelsport ställer särskilt stora krav på uthållighet/tålighet, inte minst på vävnadsnivå, vilket också präglar skadepanoramat. Därför får också relativt små ändringar ibland stora konsekvenser, såsom t ex ändring av sadelhöjd och förskjutning av trampornas position. Likaså får ändringar i cyklingsschemat, total träningsmängd, träningslängd konsekvenser om det genomförs för snabbt/kraftigt. Överbelastning i dessa parametrar ställer stora krav på återhämtning (näringsintag, vila, sömn, schemalagd cykelledighet), och att dessa förebyggs hellre än att invänta komplikationer. Det är relativt lätt att bestämma vilken struktur som reagerar, men svårare att komma fram till vad som bör göras. Generellt bör knäproblem föranleda en bedömning av knäts stabilitet, koordination och styrka i involverad muskulatur. Det kan exempelvis handla om bristande samordning av omkringliggande muskler, och i det fallet tränas samordningen (koordination) specifikt. Bedömningen av knäfunktionen görs hos idrottskompetent sjukgymnast/fysioterapeut. Sådan får man tips om hos cykelklubb/lag eller genom att rådfråga idrottsläkare eller ortoped.