Rehab träning för Chondromalaci

Fråga:

Hejsan,
Undrar ifall det finns ngn bra rehab metod för chondromalaci?

Svar:

Svar: ja. Chondromalacia patellae, som jag antar att du avser, betyder ”dåligt brosk i knäskålen”, och var en s k slasktrattsdiagos som förr ställdes när man inte hade någon konkret förklaring på främre knäbesvär. Idag har vi bättre utbildade läkare, mer kunskap och erfarenhet, och bättre diagnosmetoder, varför denna diagnos idag förbehålls för de som konstaterats ha verkliga broskbesvär. Hur det är i ditt fall avgörs av hur man ställt diagnosen, och detta påverkar åtgärden. Hur rehab läggs upp mest effektivt avgörs av dina individuella förhållanden, och designas av idrottsmedicinskt kompetent naprapat eller sjukgymnast, t ex hos oss på IMES.