Risker med att INTE göra artroskopi av en meniskskada?

Fråga:

I en MRT rönten har konstaterats en ”snedgående totalruptur genom bakhornet av mediala menisken”. Ortopeden har erbjudit mig en partiell artroskopi. Då jag inte har några större smärtor (just nu) och det finns viss risk för artros, se länk till bifogade artikel i läkartidningen, så funderar jag på att avvakta till dess / om det blir värre. Jag är 47 år.
Min fråga är om jag riskerar att förvärra min skada eller skada andra delar av menisken genom att avvakta med artroskopin? (jag bifogar länk till svar på en liknande fråga ni ställt.

https://www.idrottsdoktorn.se/fragor-svar/leder-och-muskler/artroskopi-eller-inte

http://www.lakartidningen.se/index.php?sectionId=0&articleId=6690

Svar:

Hej!
Artroskopi eller inte avgörs av hur mycket besvär du har just nu. Om du inte har några symtom fins ingen anledning att artroskopera. Med tanke på din ålderskategori (över 30) är eventellt reparerade av meniskrupturen inte aktuell (p g a sämre läkningsförhållanden), vilket gör att man gärna tar bort meniskdelen helt. Detta ökar den relativa risken för artroskomplikation längre fram i livet. Du förlorar således inget på att avvakta med eventuell artroskopi enligt mitt sätt att bedöma. Se för övrigt mina kollegers uttömmande sammanfattning av läget i Läkartidningen från 2007 (http://www.lakartidningen.se/index.php?sectionId=0&articleId=6690).