Ryggmuskel

Fråga:

Jag är en van golfare som även tränar allsidigt på gym och även stretchar. Har nu haft 0nt i 6 månader efter en sträckning av en vridmuskel på höger sida i mitten av ryggen strax intill ryggraden. Har vilat just den muskeln långa perioder, använt Voltaren salva och värmedyna. Har fortfarande ont när jag svingar. Snart börjar säsongen. Måste jag sluta med golf. 76 år. Golfhandicap 8,5.

Svar:

Nej, du behöver inte sluta med golf, men behöver rätt åtgärd för att kunna minska på besvären. Din historia riktar misstankarna mot nedre delen av bröstryggen och att den delen belastas mer än den tål, vilket är vanligt hos inte minst hos golfare.
Som jag resonerar handlar det om bristande balans mellan krav och förmåga, att du ”tagit ut mer pengar än vad du har på kontot”. Man har därvidlag två val; antingen höja förmågan, eller sänka kraven. Genom passiva åtgärder, som du hittills prövat, sänker man kraven, varvid symptomen/smärtan minskar temporärt för att sedan återkomma när du höjer kraven igen – spelar golf. Vila och lokalbehandling gör dig inte starkare eller bätre koordinerad, snarare tvärt om. 
Den andra modellen, att höja förmågan för att matcha kraven, innebär att du behöver öka din förmåga, d v s styrka och koordination (=stabilitet) ffa i bålmuskulaturen, och specifikt träna slagteknik i de moment där besvär uppstår.
Den som är bäst på att ge dig instruktion för den typen av åtgärd hittar du sannolikt i en sjukgymnast som själv spelar golf, alternativt hos en kunnig professionell golftränare. Golfklubbarna brukar ha sådana kontakter att förmedla.
Om detta inte har avsedd effekt på några månaders sikt bör man överväga att annan orsak kan vara aktuell. Då behöver du bli undersökt av läkare, som om det är nödvändigt kan remittera dig till MR av nedre bröst- och ländrygg.