Schlatterknä

Fråga:

Hej jag har haft schlatter nu i 2 år och läkeren har inte velat ge mig någon sorts behandling. Jag spelar fotboll och har läst i ett av dina svar om att man ska belasta benen men hur, och med hur mycket ???

Svar:

Hej!
Schlatters sjukdom är en benägenhet till smärta och vissa inflammationsinslag i knäskålssenans infästning i underbenets övre del (tuberositas tibiae på latin), utan att vara en ”äkta” inflammation. Efter en tid brukar fästpunkten ha tendens att svullna upp, och det kan kvarstå även i vuxen ålder.
Förr avrådde man från fysisk aktivitet, då man hade misstankar om att tillståndet förvärrades av detta, något som man med modern foskning inte kunnat belägga. Tyvärr finns det fortfarande läkare som inte tagit till sej detta utan fortfarande ordinerar vila. Av erfarenhet vet man idag att det går bra att belasta och fortsätta sin idrottskarriär även om det gör ont. Alvedon i full dos kan ges vid besvär, vilket ofta fungerar bra. Om smärtan ökar på sej successivt bör man fundera på om diagnosen är korrekt. Det finns andra sjukdomar som kan härma Schlatters sjukdom och som är betydligt farligare. Om man är osäker på diagnosen bör man bekräfta den hos idrottsläkare eller ortoped. Hjälp med det kan man få t ex hos Idrottsdoktorn.se.