Simmare

Fråga:

Hej Jag undrar om det är infraspenatus som är den vanligaste muskeln som det kan bli skador i för simmare?

Svar:

Axelkuffens muskler (där m. infraspinatus ingår) är det vanligaste skadeområdet hos simmare. Var vanligaste skadan är lokaliserad skiljer sej mycket mellan kön, ålder, simsätt, simteknik och träningsmängd.