Skada i knät

Fråga:

Min son sträckte ut sitt yttre ledband för 9 v sedan .nu fick han ok att skadan var läkt av hans sjukgymnast och började träna , men när han skulle vända utåt med sträckt ben så kände han att det gjorde ont och vacklade till . Han hade ont i knät efter träningen . Vad kan det vara ?

Svar:

Lite oklart för mig då beskrivningen inte innehåller uppgift om vilken kroppsdel den yttre ledbandet i fråga tillhör, samt din sons ålder, omständigheter runt skadetillfället, hur länge den nya smärtan funnnits med och var han har smärta (den nya incidenten). Om det handlar om yttre ledbandet i knät, laterala kollateralligamentet, och din son befinner sig innan eller i puberteten, torde skadan vara relativt läkt och stabil, varför man får medräkna risken för en ny skada., i synnerhet om den nya skade/smärtlokalen skiljer sig från den första.
Fler uppgifter behövs för att kunna ge mer råd. För klart besked krävs komplettering med en knäundersökning hos någon läkare med knäerfarenhet.