Slipper ej ned i spagat

Fråga:

Har en tjej på 10 år som håller på med truppgymnastik, före jul slapp hon ner lätt i fel ben spagat, då mittiallt slipper hon inte ner mera utan hon säger det tar emot i höften och känns konstit fram lår..
Har kämpat med strechning i över 5 måmader med utan resultat.. har du någon idee vad detta kan vara?

Svar:

Man behöver bl a utesluta att hon inte drabbats av en muskelruptur (att en muskel delvis gått av), och man behöver ge korrekt information till flickan (när man undersökt och bestämt diagnosen), så att rädslan för återfall minskar. Största hindret för återgång i idrott efter skada är att inte veta eller att man fått otydliga råd, vilket ökar rädslan för fortsatt aktivitet och rörelse och hämmar försöken till smidighetsökande aktivitet. Bäst är att samråda med klubbens sjukgymnast eller idrottsläkare, om sådan finns. 5 månaders rehab utan resultat är dock inte ett korrekt handläggande enligt mitt sätt att se.