Smärta i knä

Fråga:

Efter att ha kört benböj har jag ont i mitt väntra knä. Smärtan är lokaliserad till ovansidan av knäskålen och känns både om man trycker på stället och när jag böjer på knät.

Svar:

Hej!
Du har möjligen en inflammation i lårmuskelns infästning i knäskålen. Det beror på överbelastning. Vanligast är att man utfört benböj på fel sätt. Tyvärr lärs denna basövning ofta ut helt fel, även av ”PT”-tränare. genom att utföra övningen i hela muskelns rörelseomfattning minskar man risken. I praktiken innebär det att först välja rätt vinkel på fötterna genom att sätta sej på huk så lågt som möjligt och bredda fotställning och fotvinkel så att man i bottenläget kan stå utan att lyfta hälarna. Den fotvinkeln behålls i övningen och utförs ända ner så lågt som möjligt. Vanligaste felet är att vända i eller ovanför 90 graders knävinkel, vilket skapar spänningar och påfrestning i de delar du nu har inflammation i. Det andra vanligaste felet som ofta lärs ut är att koncentrera sej på att ”hålla ryggen rak”, vilket har mycket liten betydelse för ryggen (såvida man inte har någon skada) men fatal betydelse för övningens utförande eftersom det inte tillåter att man går ned djupt i övningen utan att lyfta hälarna.  Koncentrationen och känslan skall ligga till 100% på lårens framsida.
Du behöver undvika smärtande övningar under 2-4 veckor framåt och sedan börja om från början med mycket låg belastning och högre repsantal, 12-14 reps/set. Öka belastningen långsamt och utför övningen kontrollerat. Om du är osäker på utförandet bör du rådfråga och få manuell instruktion av en kompetent tränare, t ex hos oss på IMES/www.idrottsdoktorn.se.