Smygande smärta i baksida lår

Fråga:

Hej,
Har återkommande problem med smärta i baksidan på vänster lår i samband med joggning.

Smärtan kan komma en bit in i passet, typ efter ca 15 minuter. Smärtan kommer smygande och tilltar så mycket att passet i regel måste avbrytas. Passen behöver inte vara särskillt hårda. Efter längre vila från joggning kan jag åter ta upp träningen utan problem.

Detta fenomen har har uppträtt ett flertal gånger med med längre träningsuppehåll som följd. Vad bör jag göra?

Svar:

Antingen har du en inflammation p g a upprepade muskelbristningar i lårets baksida, eller så handlar det om överbelastning av någon av lårmusklernas infästning i sittbensknölen. För diagnos krävs testning och undersökning, t ex hos din idrottsläkare. Man testar då även dina grudläggande idrottsliga kvalitéer, eftersom brister i dessa (f f a koordination, smidighet och vissa styrkekvalitéer) oftast är orsaken till besvären. Genom att träna det som inte räcker till (i det du försöker utföra) åtgärdar man orsaken och besvären upphör. Vila är inte en korrekt åtgärd, eftersom besvärens orsak då inte åtgärdats.
Tyvärr är många vårdgivare för mycket inriktade på symptomen och att ta bort dessa med olika medel (akupunktur, smärtstillande läkemedel, ultraljud, stötvåg m m). Enligt mitt sätt att se är det således inte heller tillräckligt, åtminstone inte om man har så höga krav på läkning som idrottande kräver.