Ständiga infektioner

Fråga:

Jag har under ca 1,5 års tid försökt komma igång med regelbunden styrke- och konditionsträning. Kommer igång på vår- sommar hyggligt men får ofta göra uppehåll med någon veckas mellanrumm pga lättare förkylningssymptom ”kli i halsen, snuva m.m. När hösten vintern kommer är trappas förkylningarna upp och jag har mer eller mindre symptom hela tiden. Ingen feber dock. Vad kan jag göra för att slippa detta och komma kunna träna regelbundet?

Svar:

Luftvägsinfektioner som aldrig går över tyder på att din diagnos är felaktig eller ofullständig. Det kan, beroende på vilka symptom du har, handla om astma och/eller allergi. Oavsett preliminär diagnos behöver detta utredas. Om din husläkare inte klarar det bör denne remittera dej vidare, till öron-näs-halsspecialist (om du har över luftvägsbesvär) eller lungklinik (om du har besvär från nedre luftvägarna).