Stel och stram vadmuskel under löpträning

Fråga:

Jag har sprungit från och till under ganska många år men aldrig haft några problem med skador eller liknande. Nu under hösten har jag börjat springa mer regelbunder (3 mil/veckan) efter en period av mer sporadisk löpning. Men vad som nu börjat hända är att jag under vissa pass blir helt stel och hård i vadmuskeln (där den är som tjockast). Det gör inte så ont så jag fortsätter springa men får ett onaturligt löpsteg då det känns som muskeln är för kort. Jag tror att det uppstår då jag ökar tempot något och jag har provat att stanna och stretcha men det gör ingen skillnad. Dessutom har jag vid något enstaka tillfälle de senaste veckorna kännt av denna stelhet och hårdhet i vadmuskeln vid tillfällen då jag inte tränat.

Vad är det som händer? Är det något jag kan göra åt det?

Tacksam för svar!

Svar:

Man behöver säkerställa att du inte har en brist i din löpteknik – denna förändras gradvis och kontinuerligt – samt att du har tillräcklig smidighet i nedre extremiteterna, något som också försvinner gradvis om man inte underhåller: På något sätt överskrider du din marginal i någon av de egenskaper som behövs för det du försöker utföra, något som kommit i och med träningsökningen. Man måste alltså identifiera bristen för att kunna åtgärda och öka din marginal. För bästa hjälp och bedömning söker du hos idrottsläkare med löpinriktning eller annan idrottsmedicnskt utbildad terapeut. I Stockholm finns t ex idrottsnaprapat Joseph Beg på Löpkliniken som man kan nå via mail till jhc.analysis@gmail.com.