Sträckning i sätesmusklen

Fråga:

Jag gick ner i spagat men när jag skulle rätta till ”posen” kunde man nästan har hur det knäppte till i sitt benet. Har nu en smärta i hela högra höftben. och en svidande smärta i hela skinkan och en bit ner på låret. Det innefattar all min träning yoga gym och racer. Hur gr jag vidare med min skada

Svar:

Men behöver sannolikt bekräfta misstanken om muskelruptur och utensluta annan skada, genom en undersökning, och försöka bedöma hur stor skadan är. Detta ger svaret på hur och om man behöver åtgärda. Oftast handlar det om mindre skador, vilket kräver en viss rehabregim för att läka bra och utan att den drabbade muskeln blir förkortad eller tappar funktion. Sök för detta hos ortoped (i förerkommande fall hos husläkare för att få remiss), eller idrottsläkare. En sjukgymnast eller naprapat kan också göra en kvalificerad preliminärbedömning. Ibland behövs en kompletterande undersökning med MR eller ultraljud. Vad som behövs avgörs av den preliminära bedömningen.