Stressfraktur i os cuboideum

Fråga:

För några månader sedan så ådrog jag mig en stressfraktur. Sedan början av oktober har jag vilat ifrån löpning helt. Jag har varit hos allmänläkare och även specialist på ortopedi. Jag fick en MR, som visade att det var stressfraktur i os cuboideum, men eftersom läkaren ansåg att den var stabil har inget mer gjorts än att jag skulle vila ifrån löpning i 8 veckor. Nu har det gått 10 veckor och jag har vilat hela tiden, och även tagit det väldigt lungt med att gå. Problemet är att jag fortfarande känner av smärta även då jag går. De sista två dagarna har jag gått något mer för att känna om det är bättre. Igår t ex gick jag ca 3 km. Men istället för att kännas bra känns det bara värre. Idag känner jag ömhet i foten bara jag står upp… Ska det vara så här? Hur ska jag agera? Det känns inte som att jag får den hjälp jag behöver…

Svar:

Man behöver i ditt fall ta reda på orsaken till att du råkat ut för en stressfraktur. Sannolikt handlar det om en längre tids överbelastning. Man kan lätt tänka sej att den orsaksmekanismen är kvar, vilket kan också kan vara orsaken till de besvär du har nu. För detta behöver man undersöka dej ur funktionell synvinkel, något som kan göras hos idrottsläkare eller annan idrottsmedicinskt utbildad och erfaren vårdgivare (t ex naprapat eller sjukgymnast), helst med löparerfarenhet. Dina besvär kan också bero på att frakturen inte är helt läkt ännu. När man fastställt orsaken kan man också ge råd och lämplig åtgärd.