Stressfraktur i ryggen på min 12-åriga son

Fråga:

Jag har en 12-årig VÄLDIGT sportiga son som har en stressfraktur i nedre delen av ryggen. Det har snart gått ett år, men han blir inte bättre. Jag tycker inte man tar det så allvarligt, varken ortoped eller sjukgymnast. Vad kan jag göra, vilket sjukhus är bäst på denna typen av skador? Sonen är djupt deprimerad och inte heller det tar man allvarligt på. Desperat!

Svar:

Uppgifterna i frågan är knapphändiga, och därför svårt att ge ett bra svar på. En 12-åring hör automatiskt till det barnmedicinska (pediatrik-) området, sannolikt barnortopedi, såvida det inte finns annan tung problematik inblandad. Långvarig smärta ger ofta sekundära komplikationer (fysisk, psykiskt och socialt) varför det mest hjälpsamma omhändertagandet i det fallet är ”multimodalt”, d v s där man försöker förstå smärtan utifrån flera olika synvinklar (teamwork med t ex patient, läkare, psykolog och sjukgymnast), vilket tillämpas på mer avancerade kliniker.
I Stockholm finns kunniga barnortopeder på Astrid Lindgrens sjukhus. Ute i landet får man lita till t ex regionsjukhusen, dit man i s f behöver en remiss (t ex från sin husläkare).