Svullet knä

Fråga:

Det är nu 5 veckor sen mitt knä hoppade ur led. Knät är fortfarande svullet och varje gång jag får ner svullnaden med att linda knät och ha det i högläge så gör det ont under knäskålen medans och efteråt. Är det normalt att fortfarande ha svullet knä och ont under knäskålen?

Svar:

Jag förmodar att den urledvridning du talar om gäller knäskålens led mot lårbenet och inte leden mellan underben och lårben. 
Läkningsförloppet för sådan luxation (utledvridning) beror på hur stor skada som åsamkats leden – det kan röra sej om skador på ligament, på broskytor, eller inga allvarliga skador alls.
Om ingen förbättring skett, eller om betydande besvär kvarstår, efter 5 veckor är det dags att söka hos din idrottsläkare eller ortoped, som gör en undersökning av knät. I den undersöker man bl a skadeförekomst och hur rörlig knäskålen är, för att om möjligt förutsäga risk för framtida återluxation. Om man misstänker komplikation, t ex broskskada, kan denna fastställas med MR och/eller artroskopi.