Tung i benen

Fråga:

Har känts jättetungt när jag
jag löpt sista tiden
Vid provtagning hade jag ett
värde på blodplättar över 1300 och ett HB på bara 100.
Kan det bero på detta?

Svar:

Känsla av  tyngd i benen kan i ditt fall röra sig om symptom på anemi, i synnerhet som ditt Hb-värde ligger lågt. Man behöver utreda vidare och komplettera med specifika prover, med målet att hitta orsaken. Sök genast hos din husläkare (eller annan läkare) för detta, så snart det låter sig göras.