Upprepade hjärnskakningar

Fråga:

Under ca 6 år, har jag fått ca 5 hjärnskakningar och under några tillfällen har jag varit osäker på om jag fått eller inte. Jag har vilat efter varje hjärnskakning men nu är det 2,5 år sedan sista och jag lider fortfarande av ljuskänslighet, illamående, förvirring, minnesförlust, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, depressioner etc.
Är det för att det är så många allvarliga hjärnskakningar eller kan det vara så att det är något annat?

Svar:

Upprepade commotio (hjärnskakningar) i samband med idrott har tendens, enligt vissa studier, att ge permanenta skador. Hur det är i det indviduella fallet skall bedömas individuellt. Detta är såldes ett fall för utredning, i första hand hos neurologspecialist på närmaste sjukhus.