våtskeansaling i vad-fot

Fråga:

är det vanligt med vätskeansamling i vad -fot vid menisk-knäskada

Bengt Andersson

Svar:

Nej.