Hälsporre, eller inte

Det man i dagligt tal kallar hälsporre brukar för det mesta inte vara äkta hälsporre. Äkta hälsporre innebär en förbening av övergången mellan sena och skelett p g a långvarig inflammation. Det vanligaste är dock plantar fasciit, det vill säga en inflammation i spetsen på hälbenet där plantarfascian fäster. Det beror på överbelastning, inte sällan mekaniskt, alltså på grund av lokalt tryck till exempel då man löper/går på hårt underlag eller i dåligt dämpande skor.

”Hälkil” eller hälkudde med urspaning brukar sällan räcka till som bot. Man behöver sprida det lokala trycket så mycket som möjligt och använda hela fotsulan för att uppnå tillräckligt bra avlastning. Man brukar ibland rekommendera en mjuk och dämpande helsula (på båda fötterna) som man byter ut den ordinarie innersulan mot.

Bäst är naturligtvis att förebygga inflammationen med att använda tillräckligt bra dämpande skor. variera löpunderlaget och vänja sej långsamt successivt vid byte av löpunderlag och/eller skotyp.