Alla artiklar:

Akuta idrottsskador

Kräver snabb behandling. Nerkylning? Idrotten är vår i särklass största folkrörelse. I en stor vetenskaplig undersökning konstaterades att hälften av alla unga vuxna, en tredjedel av alla medelålders och en fjärdedel av alla äldre motionerar regelbundet. Många blir tyvärr också skadade av sitt idrottande. Man kan dela in skador i två kategorier, efter överbelastningstyp;  overuseskador […]

Astma och idrott

Vad är astma? Astma är en sjukdom som drabbar luftvägarna i form av tungandning, hosta och slembildning, en sjukdom som kommer i skov och som inte kan botas, men däremot behandlas. Symptomen kommer sej av att luftvägarna av någon orsak blivit extra retliga, antingen för att de har en ökad känslighet eller för att de […]

Åter till idrott efter skada

Generellt brukar man räkna med minst lika lång tid som man varit borta från ordinarie träning för att komma igen på ursprungsnivån – det man kallar uppträningstid. 2 månaders frånvaro ger 4 månader totalt innan man kan räkna med att ha samma styrka och kondition som innan frånvaron. Att skynda på uppträningen gör tyvärr att […]

Axelproblem hos idrottare

Flera leder Skuldran består egentligen av fyra leder: axelleden, d v s leden mellan överarm och skulderbladet (glenohumoralleden); leden mellan nyckelbenet och skulderbladet (acromioclavikularleden, AC-leden), leden mellan nyckelbenet och bröstbenet (sternoclavikularleden) och den stora led som bildas av skulderbladet och bröstkorgsväggen. Leden mellan överarmsbenet och skulderbladet är en av kroppens grundaste leder, vilket gör det […]

Depressioner

Motion bra effekt på ångest och depression Att fysisk aktivitet ger energi och ett bra humör är välkänt. Ett stort antal studier visar på ett samband mellan fysisk aktivitet och tecken till välmående. Det finns många medicinska bevis för motionens goda effekter på hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. På senare år har man alltmer […]

Förkylning – vila – träning

”Finns ett samband mellan vila och förkylning? Nu har jag för första gången på länge helvilat två dagar i rad och nu börjar jag snora och nysa. Är det såatt kroppen ”passar på” att bli sjuk när den kan?”. Det är en myt att förkylning i allmänhet kan utlösas av att vila. En lika vanligt […]

Fotledsstukning

Det viktigaste vid fotledsstukningar är att OMGÅENDE linda foten hårt, så hårt man kan och törs, och ha denna hårda linda med foten i högläge, helst minst 1/2-1 timme. Varje minuts fördröjning av detta ökar blödningen runt skadan, vilket kan förlänga rehabtiden med flera veckor. Kyla/Cold Pac kan också hjälpa till att förhindra blödning, men […]

Hälsporre, eller inte

Det man i dagligt tal kallar hälsporre brukar för det mesta inte vara äkta hälsporre. Äkta hälsporre innebär en förbening av övergången mellan sena och skelett p g a långvarig inflammation. Det vanligaste är dock plantar fasciit, det vill säga en inflammation i spetsen på hälbenet där plantarfascian fäster. Det beror på överbelastning, inte sällan […]

Knän och löpning

Knäproblem och löpning är en av de vanligaste frågeställningarna i denna frågespalt och på idrottsmottagningen. En av orsakerna till det är att knäleden är en centralt belastad struktur vid löpning. Knäleden är ingen gångjärnsled, utan rör sej i flera olika riktningar och plan, och är därmed anatomiskt relativt instabil. Ju mindre stabil en led är […]

Knäskador

Knäleden – en av kroppens mest komplicerade leder Knäskadorna hör till de allvarligaste problemen inom idrotten. 75 procent av alla invaliditetsersättningar inom idrotten i Sverige är till följd av knäskador. Risken för främre korsbandsskador hos till exempel kvinnliga elithandbollsspelare är mycket hög (20-40 procent under en 10-årsperiod). Knäleden är en av kroppens mest komplicerade leder. […]

Konditionsträning – principer

Det finns flera modeller för hur man kan träna sin kondition optimalt, men all typ av aktivitet där pulsen stegras gör att konditionen förbättras. Tyvärr är allmänkondition en färskvara som inte håller i sig varför kontinuerligt underhåll behövs. Det roliga är att konditionen lätt låter sig tränas upp och även ger allmänna effekter i form […]

Konditionsträning – vad är det?

Att träna sin kondition har blivit både en stor folkrörelse och ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet. För den enskilde individen finns stora hälsovinster att göra såväl för kroppens välmående som för de mentala processerna. Och för många har konditionsträning blivit en livsprincip, ett sätt att leva, och för en del har det medfört en total […]

Löparmage/tävlingsmage

Löparmage – magproblem i samband med hård löpning – är en ganska vanlig åkomma, särskilt bland nybörjarlöpare. Magproblem är vanliga vid kraftig fysisk aktivitet och träning. I uthållighetsidrotter, såsom marathon, har cirka hälften symtom i form av illamående, kräkningar, buksmärta, uppblåsthetskänsla, diarréer, kramper i magen och blod i avföringen. Tarmen har svårt att anpassa sig […]

Mag-tarmsymptom vid hård fysisk aktivitet

Hälften av alla som som deltar i uthållighetsidrotter, t ex långdistanslöpare, har symptom på mag-tarmstörningar, bl a med illamående, kräkningar, buksmärta, uppblåsthetskänsla, diarréer, magkramper, och blod i avföringen. Dessa symptom brukar i löparsammanhang kallas ”löparmage”. Erfarenheter från långdistanslöpning är att f f a är unga kvinnor drabbas. Till skillnad från muskel- och senvävnad är tarmen […]

Muskelsträckning

Sträckning är en mindre sönderslitning av muskelvävnad. Sönderslitningen beror på att muskelkraften i rörelsen överstigit vävnadens hållfasthet, vilket kan ske då vävnaden inte är förberedd på kraftens storlek eller typ. Om vävnaden är förberedd, genom att utsätta vävnaden för successivt ökande kraft och olika typer av påfrestning, ökas hållfastheten och förmågan att utstå belastning. En […]

Överträning

Överträning definieras formellt som ”obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom”. När man tränar eller arbetar bryts kroppens vävnader, såsom muskler och skelett, ner. En av de första symptomen på överträning är ihållande träningsvärk. Därför behöver kroppen vila för att återhämta sig, och vid rätt betingelser bygger den dessutom upp något […]

Överträning – behandling hos IMES

Överträningssyndrom (OTS) hos IMES (november 2016) Behandling av OTS bygger på ett teamsamarbete mellan den som söker hjälp, läkare, psykolog och fysioterapeut/coach. För att säkerställa diagnosen, bedöma grad av besvär, och utesluta annan orsak till besvären, görs kroppsliga och psykologiska tester (steg 1). Efter de enskilda bedömningarna träffas hela teamet för återkoppling. Om överträningssyndrom bedöms […]

Överträning – definition och diagnos

Överträningssyndrom (OTS) hos IMES OTS definierar vi som en allvarlig obalans mellan träning och återhämtning som resulterat i utmattning. Riskfaktorer för detta kan vara t ex Dålig kommunikation med tränaren. Förnekande av kroppens signaler. Rädsla för att betraktas som svag, slö eller misslyckad. En smal idrottsidentitet som står och faller med tävlingsresultat. En känsla av […]

RLS – Standard-5-min-rehablöpschema

RLS skall alltid individanpassas Löpning sker med successivt ökande mängd på skonsammare underlag ex. spårade stigar, men med lägre intensitet (km/h) och frekvens (antal löppass max 3ggr/v) än innan skadan. Intervall- och backträning är inte tillåtet under rehabtiden. När rehabtiden är slut påbörjas ev intervallträning med samma försiktighet, d v s långsamt upptrappande dos. Kom […]

Stressfraktur hos löpare

Stressfraktur i underben hos löpare Stressfrakturer är tyvärr väldigt vanlig inom idrotten. Så mycket som var 10:e idrottsskada är en stressfraktur, och av dessa drabbar upp till hälften underbenet. Kvinnor drabbas 3-12 gånger oftare än män, beroende på vilken studie man läser. Stressfrakturer i underbenet har till skillnad mot stressfrakturer i foten hög benägenhet till […]

Stretchingråd

För att du skall hålla din kropp i bästa möjliga form är tre ingredienser lika viktiga: styrka, kondition och rörlighet (=stretch). Stretchingmetoden ersätter de konventionella gunga-tänjövningarna som ibland visat sig verkningslösa och i en del fall även skadliga för kroppen. Principer: Spänn muskeln mot motstånd och med största möjliga kraft utan att förkorta muskeln (statisk […]

Träning efter graviditeten

EGT – efter-graviditets-träning / löpare När barnet är förlöst är kroppen såsom vid 5:e graviditetsmånaden. Efter några dagar – veckor har livmodern dragit ihop sej, och när det gäller magen är det också individuellt hur lång tid det tar innan den återtar sin vanliga form, bl a beroende på aktivitet och hur lång återhämtningstid kroppen […]

Underbensproblem hos löpare

Underbensproblem med smärta hos löpare är tyvärr ganska vanligt, men går att förebygga. Problemet är att veta vad orsaken är. Det finns minst 4 ”externa” orsaker till dessa: 1. Snedbelastning (t ex på grund av träningsfel eller ofördelaktigt löpsteg) 2. För snabbt ökande belastning (inklusive för snabb ändring av träningstyp) 3. Skor (otillräckliga eller direkt […]

Vad är smärta?

av leg psykolog, leg psykoterapeut Carina Blom, www.audens.se Jag har arbetat med långvarig smärta på olika smärtmottagningar och med privatsökande klienter på den egna mottagningen vid Odenplan. De flesta privatsökande klienter kommer remissvägen genom en läkare eller en sjukgymnast som har en bio- psyko- social syn på smärta. En fråga som ofta dyker upp inledningsvis […]

Vätskebalans – tips

Vid fysisk aktivitet, särskilt vid hög intensitet, är risken för rubbningar i vätskebalansen stor. I elitsammanhang, t ex långdistanslopp och under förhållanden med hög temperatur, är detta mer regel än undantag. Förutom att vara en hälsorisk vid extrema förhållanden nedsätter vätskebristen såväl prestationsförmågan som återhämtningsmöjligheterna. Typexempel på vätskebrist upplever man tillsammans med en magsjuka, där […]