Konditionsträning – principer

Det finns flera modeller för hur man kan träna sin kondition optimalt, men all typ av aktivitet där pulsen stegras gör att konditionen förbättras. Tyvärr är allmänkondition en färskvara som inte håller i sig varför kontinuerligt underhåll behövs. Det roliga är att konditionen lätt låter sig tränas upp och även ger allmänna effekter i form av välmående och livsenergi, förutom de prestationshöjande effekterna. För den intresserade kan även nämnas att man i flera riktade studier iakttagit en förbättring av sexuallivet i samband med konditionsförbättring.

Specifik träning kan bestå i intervallträning på t ex motionscykel, löpband, simning, roddmaskin, climbingmaskin, trappmaskin, cykling ute eller löpning ute.

Här är 3 enkla men effektiva modeller:

Maximal löpning/cykling/maskintrampning så fort och tungt du orkar under en minut, därefter lätt aktivitet (bara trampa runt) i en minut. Upprepa så många gånger du orkar. Försök att öka antalet interval efter hand. När du orkar 10 i rad har du en mer än god kondition. Denna metod är mentalt mycket krävande.

Alternativ till detta är att under en minut öka hastigheten till strax under maxpuls (teoretisk maxpuls = 220 – ålder (män) eller 230 – ålder (kvinnor) och sedan, under en minut hålla en mycket liten fart, varefter det hela upprepas enligt ovan. Fördelen med denna träning är att de inte är lika krävande. Nackdelen är att den inte är riktigt lika effektiv och att man måste hålla redan på sin arbetspuls (t ex med pulsmätare) för att anpassa arbetet.

En tredje model är att hålla en hastighet/belastning som motsvarar runt 80% av maxpuls under minst 20-30 minuter.

Modellen används 3-4 ggr/vecka till den önskvärda nivån uppnåtts, och därefter underhåll 1-2 gånger/vecka. Den kan också vara din egen kontroll av hur du ligger konditionsmässigt, i och med att du vet hur många ”set” (eller minuter) du orkat och kan pröva vid behov. Då du märker att orken minskar ökas antalet pass per vecka till önskad nivå uppnåtts.