Överträning – behandling hos IMES

Överträningssyndrom (OTS) hos IMES (november 2016)

Behandling av OTS bygger på ett teamsamarbete mellan den som söker hjälp, läkare, psykolog och fysioterapeut/coach. För att säkerställa diagnosen, bedöma grad av besvär, och utesluta annan orsak till besvären, görs kroppsliga och psykologiska tester (steg 1).

Efter de enskilda bedömningarna träffas hela teamet för återkoppling. Om överträningssyndrom bedöms troligt ger teamet ett förslag till behandlingsplan, som den som söker hjälp får ta ställning till (steg 2).

Rehabilitering i samråd med psykolog består av att lära sig att hantera aktuella stressfaktorer, och förbättra balansen mellan aktivitet och återhämtning. Ibland behövs särskilda metoder (t ex avslappningsträning, mindfulness, yoga) för att uppnå tillräcklig återhämtning (steg 3).

Rehabilitering i samråd med fysioterapeut (naprapat eller sjukgymnast) består av att skapa en rutin för fysisk aktivitet som tar hänsyn till graden av överträning, s k graderad träning. Det är ofta hjälpsamt att följa behandlingens effekt, vilket görs genom enkla kontinuerliga tester och avstämningar (steg 3).

Alla insatser och behandlingar sker efter individuell bedömning. Behandlingstid och besöksomfattning är individuella. All personal är legitimerad och följer Socialstyrelsens krav på att behandlingen är evidensbaserad och sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.