Överträning

Överträning definieras formellt som ”obalans mellan träning och återhämtning resulterande i allvarliga och förlängda uttröttningssymptom”. När man tränar eller arbetar bryts kroppens vävnader, såsom muskler och skelett, ner. En av de första symptomen på överträning är ihållande träningsvärk. Därför behöver kroppen vila för att återhämta sig, och vid rätt betingelser bygger den dessutom upp något lite mer än det som fanns innan och blir mer hållfast, effektivare och starkare, vilket är all tränings mål. De återhämtningsfaktorer som är akut och viktigast är vila, sömn, avslappning och näring.

När man tränar hårt bryts inte bara kroppen ner, utan man upplever också en psykisk påfrestning p g a smärta, stress och upplevelsen av fysisk uttröttning. Om återhämtningsfaktorerna uteblir eller minskar sker en långsammare eller utebliven återhämtning av psyke och vävnader, vilket på sikt kan få allvarliga följder.

Man brukade förr räkna med två typer av överträningssymptom, en ”överaktivitetstyp” (typ 1) och en ”apatityp” (typ 2), där typ 2 skiljer sig något enligt nedanstående punkter. När symptomen funnits med eller ökat på sig en tid finns risk för kroniska besvär, vilket då kallas ”överträningssyndrom”.

Typ 1

-Ökad vilopuls
-Minskad prestationsförmåga (psyk o fys)
-Minskad aptit
-Viktminskning
-Fördröjd återhämtning efter träning
-Ökad irritabilitet
-Ökad känslomässig instabilitet
-Störd nattsömn
-Förlust av träningsmotivation
-Ökad skadefrekvens
-Ökad infektionsfrekvens
-Minskad styrka

Typ 2

-Låg vilopuls
-Lågt blodsocker
-Mental och fysisk tröghet

Nu för tiden används en mer nyanserad bild för hur överträning fungerar, där individuella variationer spelar större roll än om överträningen kan kategoriseras i grupper.

Överträning kan förebyggas -genom att reglera träning, sömn, återhämtning och näringsintag;
-variera intensiteten i träningen
-variera tiden du tränar
-variera innehållet i träningen och undvik monotoni
-planera träningen och följ din träningsplanering
-var uppmärksam på tidiga symptom
-för gärna träningsdagbok där du antecknar vilopuls, hälsotillstånd och betyg på träningspassen
-undvik snabb träningsökning
-träna inte när du har en infektion i kroppen

När symptom redan uppkommit är det viktigt att ta symtomen på allvar och sätta in rätt behandling i tid. När ett syndrom av överträning uppkommit (OTS) är helt träningsuppehåll under längre tid, ibland flera månader, och att söka hjälp, nödvändigt.

Steg 1 är att utreda orsaken till symptomen och säkerställa diagnosen, steg 2 att upprätta en rehabplan, och steg 3 att genomföra denna.