RLS – Standard-5-min-rehablöpschema

RLS skall alltid individanpassas

Löpning sker med successivt ökande mängd på skonsammare underlag ex. spårade stigar, men med lägre intensitet (km/h) och frekvens (antal löppass max 3ggr/v) än innan skadan. Intervall- och backträning är inte tillåtet under rehabtiden. När rehabtiden är slut påbörjas ev intervallträning med samma försiktighet, d v s långsamt upptrappande dos.

Kom ihåg: Löparskor är färskvara, funktionell hållbarhet max 140 mil, särskilt viktigt att betänka vid rehab. Helst bör löpteknikbedömning utföras parallellt, helst av någon med tillräcklig kunskap och erfarenhet, och korrektion av ofördelaktig löpteknik utföras. Till detta räcker inte kvalitén i den enkla löpvideoanalys som görs i skoaffärer.

Vecka 1 Löpning 5 min/pass
Vecka 2 Löpning 10 min/pass
Vecka 3 Löpning 15 min/pass
Vecka 4 Löpning 20 min/pass
Vecka 5 Löpning 25 min/pass
Vecka 6 Löpning 35 min/pass
Vecka 7 Löpning 45 min/pass
O s v

Vid smärtdebut eller påökad smärta backar man schemat 2 veckor och börjar om därifrån.

Alla pass ska ha varit smärtfria innan ökning.