13 åring tävlingssimmare

Fråga:

Dottern har vid vissa tillfällen fått ”anfall” vid tävlingar. Då får hon svårt att ”få luft”, enbart inandning. Detta har skett under lopp och då hon kommit upp harn hon panik, blågrå ansiktsfärg. Besvären går snabbt över. Hon har gjort ett arbets ekg nu, anfallen kommer när hon passerar 180 i puls ( även gjort löptest hos sjukgymnast med samma resultat). Vid arbetsekg sågs inga ekgförändringar men att hon sjönk t 73% i sat. Hämtar sig inom ca 2 min utan inhalationer. Hon har sedan innan diagnos asträngsningsastma som nu är ifrågasatt av hennes barnläk. Min fråga är – är det rätt diagnos? Skall hon undersökas vidare eller kan jag slappna av? Är själv narkosssk och lite orolig över detta.

Svar:

Om din dotter prövar inhalation (av vidgande medel) i förebyggande syfte och detta har effekt på symptomen torde det tala för ansträngningsutlöst astma. Om det inte har någon effekt kan vocal cord dysfunction misstänkas, v g se denna länk. Ett annat alternativt är prestationsångest.
Tala i första hand med dotterns barnläkare, som borde känna till ovanstående jämte utredningsförfarande.