14år

Fråga:

hej! min son är 14år o har börjad med stryketränning sedan 1mån. jag är väldig orolig o undrar om det är ok att tränna när man är i den åldern.vad är rekomendationen? Där han trännar finns ingen tyvärr ingen trännare el inspektör. Vad tycker du att det är lämplig för hans ålder? MVH/ Orolig mamma

Svar:

Hej mamman!
Rekommendationen när det gäller barn i din sons ålder och styrketräning är att detta går bra och är oskadligt om det utförs på rätt sätt. Det förutsätter noggrann instruktion av utbildade tränare, inte minst för att effektivisera och förebygga skador. Förr hade man uppfattningen att barn som tränar skulle riskera att bli kortväxta eller få ledbesvär. Den moderna forskningen har dock visat att så inte är fallet. Tyvärr lever föreställningen om styrketräningens skadlighet kvar t o m hos en del okunniga läkare och idrottsledare. En annan fråga är om man har någon nytta av styrekträning som barn, idrottsmässigt och hälsomässigt. Ju äldre barnet är, d v s ju närmare man kommer puberteten, desto mer nytta torde man ha prestationsmässigt i och med den hormonella utvecklingen. Det fnns många spännande forskningsprojekt inom området som vi med spänning följer. En annan sak är vad det egentligen är man tränar vid styrketräning (styrka är ju flera olika kvalitéer), och varför. Bäst nytta av styrketräningen har man om den anpassas innehållsmässigt efter vad man avser med den.