5 år gammal menisk skada

Fråga:

Hej! Jag fick en menisk skada för ca 5 år sedan i samband med en fotbollsträning. Läkarna gjorde inte så mycket utan fick order om vila. Haft känningar i baksida/insida/utsida knä till och från under åren efter detta. Men nu har det verkligen börjat göra ont. Mest på insidan, det är svårt att räta ut särskilt när jag haft det böjt en längre stund och det gör även ont att gå på det. Är det möjligt att meniskskadan har gått upp igen?

Svar:

Visst är det möjligt att det är din gamla meniskskada som ger sig till känna nu, men det kan också handla om en ny sådan, eller något annat. Eftersom besvären eskalerat på senaste tiden behöver man få fler uppgifter och komplettera med en knäundersökning för att få en uppfattning om problemet. Möjligen behöver man med ledning av undrsökning och fler uppgifter komplettera med en MR-undersökning av knät. Sök i första hand hos din husläkare för att göra en preliminär bedömning. Hen kan, om det behövs, efter det skicka en remiss till ortoped.