Åldersslitage, träningsskada?

Fråga:

Hej!
Är en kvinna på 55 år som de senaste 25 åren tränat 2-3 pass i veckan bl.a löpning, spinning, Zumba, Workouter m.m. Förutom detta – dagliga skogspromednader.
Sista åren har det blivit alltmer krämpor, som hitintills inte direkt hindrat träningen med kommer efteråt – då främst stelhet och ömmande leder – stortåleder, fotleder och höfter.
Även stela skuldror och axlar – vilket kan bero mer på kontorsarbete.
Min högra höft börjar nu bli ett problem även under träning då jag känner av den.
Min fråga är hur vet man när man skadar kroppen mer än gör nytta med träning?
När vet man om den stela höften efter träning är första tecken på slitageskador som kanske förvärras av träning eller om det är naturligt åldrande av kroppen och besvär man får ta i min ålder och som kommer vilket man tränar eller inte.
Är det alltid bättre med träning än att låta bli?

Svar:

Din fråga är intressant men det är svårt att avgöra om träning i allmänhet är skadlig eller nyttigt. Min uppfattning är att det är individuellt, och påverkas av olika faktorer.
Det beror på bl a om sjukdomsprocesser förekommer, t ex artros (minskat ledbrosk), ledinflammation (reuma-sjukdomar) och många fler, plus eventuella skador.
Det beror också på beskaffenheten hos den fysiska aktivitet som utövas; intensitet, hur mycket tid som går åt, hur mycket vila/återhämtning som tillägnas.
Andra faktorer som påverkar är din egen beskaffenhet; din genetiska benägenhet att tåla belastning och din egen vana av fysisk aktivitet.
Förekomst av av stress och psykiskt lidande samt hur individen reagerar på sådan spelar stor roll, liksom social kontext/socialt nätverk.
Allmänt kan sägas att fördelarna med fysisk aktivitet överstiger nackdelarna (se FYSS). Om sjukdom eller skada misstänks kan det vara hjälpsamt att konsultera en läkare. Om skada/sjukdom kan bekräftas finns professionella riktlinjer för fysisk aktivitet kopplat till ett flertal sjukdomar/diagnoser i FYSS-manualen, en handledning för din läkare med rekommendationer.