Alkohol och skador

Fråga:

Finns det någon samband mellan förslitningsskador på muskler och senor och alkoholkonsumtion? Är det så att musklers kvalitet försämras av alkohol?

Svar:

Hej!
Ja, det finns ett klart och påvisat samband mellan alkoholkonsumtion och muskel- och ledskador. Alkohol ger bl a en akut reaktion på cellnivå, inte minst på nervsystemet. Effekten av alkohol blir en sämre koordination, såväl akut som på längre sikt, vilket är en av orsakerna till att alkoholintag inte är förenligt med idrottande om man eftersträvar kvalité, prestationsförmåga och skadefrihet.