Alkohol

Fråga:

Hejsan igen

Försvinner det någon träning när man dricker alkohol?

T.ex man tränar på tordag och dricker sig full på fredagen, frösvinner tordagens träning då.

Svar:

Svar: Tveklöst ja, din träning påverkas mycket negativt.

Hej!
Alkohol försämrar prestationsförmågan akut genom centralnervös hämning, dvs påverkan på hjärnans funktioner i dämpande riktning. Reaktionsförmågan och kraftutvecklingen blir nedsatt, koordinationen försämras avsevärt och ämnesomsättningen påverkas i negativ riktning. Vid längre tids alkoholbruk sker permanenta skador på nervsystemet, såväl centalt som i perifera nervbanor. Alkohol försämrar också återhämtningen, vilket resulterar i muskelförtvining, vilken är markant. Ett av tecknen till alkoholbruk som vi läkare tittar efter är just muskelatrofier, dvs att musklerna helt enkelt minskar i storlek, mer på vissa typiska ställen än andra. Tyvärr sker detta även vid bruk av mindre mängder alkohol om det sker regelbundet. Ett stort alkoholintag vid enstaka tillfälle, ”en rejäl fylla”, är oerhört slitsamt för muskulaturen och nervsystemet och det tar flera veckor innan full återhämtning sker. Idrottande, även på motionsnivå, påverkas således markant negativt av alkohol och bör undvikas så långt det är möjligt.