Aneurysm

Fråga:

Hej
Jag har förstorad kroppspulsåder i bröstet(43mm). Kan jag gå på gym och konditionsträna på 75% av maxpuls trots detta? Jag är 65 år.

Svar:

Aortaaneurysm, förstorad kroppspulsåder, anses förorsakas av bl a hypertoni (högt blodtryck), atheroscleros (åderförfettning) och ärftlighetsfaktorer. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska risken för att utveckla sådant. Huruvida det är nyttigt eller inte med måttlig fysisk aktivitet beror bl a på var ditt aneurysm sitter, storlek och utbredning, om orsakerna (t ex högt blodtryck) är åtgärdade och övriga riskfaktorer.
Det behövs betydligt fler uppgifter om ditt tillstånd för att avgöra det i ditt fall. Du behöver tala om detta med din hjärtläkare (eller kärlkirurg) i första hand!