Antidepressiva, påverkan puls och träningseffekt?

Fråga:

Jag undrar hur och om SSRI-preparat påverkar min träning på ett negativt sätt? Jag tycker att jag har svårt att komma upp i det som borde vara min maxpuls (jag har kollat på nätet, men lite olika siffror förekommer). Under löpning orkar jag max 169. Min vilopuls är ca 49. Jag är kvinna och 42 år, 186 cm lång och väger ca 75 kilo. Jag förmodar att medicinen gör att mitt hjärta slår ”lugnare” och det är detta som fått mig att fundera på hur det i så fall påverkar träningen. Jag har ätit SSRI-preparatet Zoloft i 15 år, numera 100 mg och har inga planer på att sluta, utan är bara mycket intresserad eftersom ju preparaten numera är så vanliga och för att jag hitintills inte hittat något ordentligt svar på kombinationen SSRI + konditionsträning.

Svar:

Det finns inga generella data som talar för att SSRI/SNRI-medel påverkar konditionsförmågan negativt eller sänker maxpulsen. Men säkert finns individer som upplever sådan biverkan, och man får då väga fördelar mot nackdelar. Ett av problemen med att svara på denna fråga är att sambandet mellan maxpuls och kondition inte är självklart. Det finns heller inget egenvärde i var maxpulsen ligger. När man använder SSRI gör man det p g a att man har en depressionssjukdom eller ångestsyndrom. Om ens sjukdom innebär att pulsen (vilo- och arbetspuls) ligger högre än normalt (såsom vid stegrad ångest) är det helt rätt iakttagelse att medlet sänker pulsen. Det sker genom att ångestnivån minskar, en önskvärd effekt av läkemedlet. Den mekanismen påverkar dock inte maxpulsen (såvitt det är känt/undersökt).
Din teoretiska maxpuls är (för kvinnor) 230 minus ålder, i ditt fall således 188. Men det finns stora individuella variationer. Förutsättningen är också att man verkligen mäter maxpuls och att det utförs på rätt sätt.