Astma

Fråga:

Hej Dr Leijonwall. Jag är kollega till dig men onkolog vilket inte hjälper i detta läge. Jag är 45 och tränar 3-4 ggr/v mest löpning och FoS. Jag har björkpollenallergi ( samt pälsdjur,stenfrukt)men oklart om allergisk mot andra pollen. För några år sedan gjorde jag en spirometri som visade viss obstruktivitet och fick då Pulmicort och Bricanyl. Mitt problem är att jag inte vet hur länge/när jag bör behandla mig-hur länge på säsongen? Skulle behöva testa mig för alla pollen för att veta om jag ska förlänga pulmicortintaget Vill inte gärna hålla på mer än nödvändigt ( min compliance är under all kritik). Undrar också om jag ska använda Bricanyl även resten av året? Vet inte om en del av obstruktivitet är ansträngningsutlöst. Är det bättre att ta kortisoninjektion inför säsongen? Gör ni allergi/spirometritestning eller ska man söka VC/lung-allergimott för detta? Vet dock att idrottsintresset på lungmott här är lågt.Vill ju gärna bli/vara så bra som möjligt hela året men känner mig ibland som 70 när jag springer under vår-sommar. Tacksam för hjälp! MVH

Svar:

Hej kollegan!
Först bör man kartlägga läget. Spirometrin du utfört är för gammal, ”bör” upprepas varje år, vilket går bra via t ex husläkaren. Man behöver komplettera med antingen pricktest eller blodprov, för att få vägledning i vad du är känslig mot. Det leder till att du får bättre kontroll på när du skall behandla genom att då då kan hålla dig a jour med pollenrapporter (t ex på www.pollenrapporten.se). Börja behandla när halterna stiger/förväntas stiga, alternativt när du får symptom. Byt ut din behandling mot Symbicort, jämn tvådos, för att få bättre compliance. Köp en PEF-mätare (mini Wright) på apoteket. Följ din behandling genom egenskattning, om du har lust med en PEF-kurva. 
Bäst mår du om du har en bra lungkollega att konsultera. Exempelvis Aleris Fys lab/lungmott på Riddargatan här i Stockholm är välfungerande, om du bor här i stan.