Astmamedicn och kramper

Fråga:

Min son på 18 år och som spelar fotboll på elitnivå besväras mycket av kramper främst i vadmuskulatur. Kan spela i ca 60-70 min och känner sedan hur det börjar dra i vadmuskulaturen. Gör han då en tvär rusning kan det sluta med att han faller pga att krampen blir så kraftig och smärtsam. Han har inhalerat sedan han var ca 3 år. Har just nu flutide, oxis som han tar morgon och kväll samt atrovent inför ansträngning. Hans astma har karaktär både allergisk och ansträngningsutlöst. Vi har ej fått gehör för hans problemmed kramperna p g a kunskapsbrist hos barnläkarna i umeå. Han är förtvivlad då han nu har erbjudits möjlighet att få provträna för engelskt lag. Finns denna kunskap hos er?

Svar:

Kramper i vadmuskulaturen – förutsatt att det är kramp det handlar om – kan bero på att det lokala nervsystemet är överstimulerat, eller känsligt. Känsligheten för hur mycket retning som behövs för att utlösa muskelkramp skiljer sej en del mellan olika individer. Känsligheten påverkas av lokala faktorer, men också av läkemedel, såsom t ex Oxis. 
I astmasituationen har man ibland inget annat val än att behandla med de läkemedel som står till buds, och man får då pröva medel som sätter ner känsligheten. I ert fall skulle man behöva diskutera alternativ till Oxis, d v s undvika betastimulerande medel eller byta ut det mot något annat, för att se om det blir någon skillnad. Ett annat alternativ, eller om den åtgärden inte hjälper, är att pröva något specifikt läkemedel som minskar känsligheten – det finns flera att välja av. Risken med sådana är dock att man drabbas av andra biverkningar. Ytterligare ett alternativ är att tillföra ett litet överskott av mineraler (främst calcium och magnesium). Tanken med detta är att påverka de känsliga nerverna perifert som är beroende av den lokala koncentrationen av desa ämnen. Det kan ske med enkla receptfria medel, t ex ”Super Cal-Mag” (som tillverkas av Great Earth och säljs på hälsokostbutiker). Förutsatt att man inte överdoserar är det relativt ofarligt att pröva. Notera dock att den behandlingen bygger på erfarenhet och tradition mer än medicinsk vetenskap. 
För övrigt är det viktigt att er sons läkare tar frågfeställningen på allvar. Jag förutsätter att man gått igenom en sedvanlig neurologisk undersökning inkl blodtryck, sedvanliga blodprover et c för att utesluta andra orsaker till besvären.