Äta antiinflammatoriskt

Fråga:

Hej, jag har fått en muskelsträckning i min sittknöl/TBI. Håller på att tränar till stklm marathon och vet inte hur jag ska tänka? Kan jag äta Ipren eller diklofenak för att påskynda läkning? Har fått ngr rehabövn att göra och är lindad. Tror du jag kommer kunna springa stklm marathon?

Med vänlig hälsning,
Miranda can

Svar:

NSAID (antiinflammationsmedel) användes nu för tiden sällan i idrottsmedicinska sammanhang. Bakgrunden är en ändrad syn på inflammation och delvis nya fakta som visar dels på risk för hjärtpåverkan och dels negativ påverkan på återhämtning vid fysisk aktivitet och samtidigt bruk av NSAID. En annan negativitet är att NSAID dessutom är smärtstillande, vilket kan maskera en av kroppens viktigaste försvarsmekanismer – smärta.

Utan NSAID är besvärsnivån en indikator på om det är lämpligt med fysisk aktivitet. Generellt brukar man säga att mer upplevd smärta än 4 på en 10-gradig skala talar mot att det är riskfritt med aktivitet. Det motsvarar låg till högst måttlig besvärsgrad.

Behov av smärtstillning indikerar i sig att hög fysisk aktivitetsgrad inte är lämpligt.