Återkommande knäproblem

Fråga:

Spelat volleyboll i många år men blev tvungen att sluta då jag fått för ont i mitt vänsterknä. Har gjort tre titthålsoperationer och röntgat ett antal gånger men har inte visat något. När jag belastar knät så får jag ont på en gång, trappor eller cykling spelar ingen roll. Har tränat knät och vilat men så fort jag anstränger det så får jag ont. Vad gör jag. Känner inte att man tror på mig när jag kommer in med mina besvär.

Svar:

Hej!
Dina besvär skulle kunna bero på PFSS. Jag citerar därför mej själv i en tidigare ställd fråga i denna spalt:
Vid patellofemoralt smärtsyndrom, PFSS (eller främre knäsmärta, patellalgi, chondromalacia patellae som det också benämns ibland), är orsaken fortfarande okänd. Det finns olika förklaringsmodeller med olika utgångspunkt beroende på vem man frågar. Om man är holistiskt lagd, försöker göra en syntes av alla förklaringsmodeller.
Min förklaringsmodell bygger på en modell där man bedömer varje individ utifrån 5 grundfaktorer, fem kvalitéer: Kondition, koordination, styrka, uthållighet och smidighet. Nästan alla skador och skadliga fenomen ger avtryck i någon eller några av dessa kvalitéer, och blir då lättare att förstå. Ibland kan en kvalitetsbrist i någon eller några av dessa både vara ett symptom och en orsak. Genom att förbättra kvalitén där den brister, stärka den svaga länken i kedjan, kan man också komma till rätta med problematiken.
När det gäller PFSS är varje individ är unik och det finns flera olika subgrupper bland de drabbade. PFSS har tyvärr blivit en ”slasktrattsdiagnos” som man tar till när man inte har någon förklaring i den förklaringsmodell man företräder, när problemet inte passar in. Varje individ är dock mer unik än att tillhöra en generaliserad diagnosgrupp.  Genom noggrann sedvanlig diagnostik (”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”), och med tillägg av en analys av de fem förmågorna kommer man fram till en ny slags strategi för hur man angriper problemet. Behandlingen går således ut på att eliminera orsakerna till besvären genom en kombination av konventionella metoder och särskilt riktad träning. 
I värsta fall behöver du hitta en aktivitet som är skonsam mot knälederna, i bästa fall borde du kunna återvända till den aktivitet du önskar även om den involverar knäbelastning, genom rätt åtgärder. Mitt råd är att i första hand pröva konventionell behandling, och om denna inte ger resultat möjligen söka någon med en annan förklaringsmodell, t ex hos oss på Idrottsdoktorn.se. Det viktigaste är att du inte slutar med fysisk aktivitet, utan ägnar dej åt alternativ sådan när knäproblemen hindrar dej från att göra det du helst vill. Vila är farligt!