Axelproblem med utstrålning

Fråga:

Vad kan jag göra åt en rätt så plötslig molvärk i bemärkelsen, stelhet och ömhet i höger axel. Mellan nackotan och skulderbladet har jag så vitt jag kan känna en svullnad. Ömma punkter kring skulderbladet som jag antar är muskelfästen. Känningar ner i tummens ”trampdyna”, handflatan mao. Jag är rätt så fysisk aktiv för övrigt, cyklar och brukar ha någon motionsaktivitet på gång, åker skidor och sånt. Den här tillfälliga ömheten i armen med lite molvärk stör och irriterar eftersom jag vanligtvis mår bra. Är massage bra?

Svar:

Hej!
Drt jag direkt tänker på när jag hör dina symptom är en muckel som ofta krånglar hos din yrkesgrupp, m levator scapulae; en muskel som bl a lyfter skulderbladet mot nacken. Ganska ofta är den muskel förkortad och stel, vilket gör att de nerver som passerar ut i armen från nacken ibland kan bli lite klämda och ge sådana typer av fenomen du beskriver. Massage kan nog vara skönt, men hjälper nog inte till att ta bort orsaken. För det krävs att du lär dej att själv töja på muskeln. Först behöver man dock undersöka dej. Du behöver träffa en sjukgymnast/kiropraktor/naprapat som del kan ställa korrekt diagnos och sedan föreslå rätt behandling.