axelproblem

Fråga:

Har sedan ett halvår haft värk i axel samt dålig förmåga att lyfta armen. Ortoped säger att det handlar inflammerad sena, fått en andra kortisoninjektion nu. När armen lyfts i ett visst läge hoppar det till i baksida axel. Hänger detta ihop? Påverkar vardagen men också träningen. Försöker träna på gym men det blir bara sämre då. Vad rekommenderas?

Svar:

Subacromiellt smärttillstånd (ont nedanför axeltaket) kan ha många olika ingredienser, såsom muskelöverbelastning, inflammation, koordinationsstörning i axelkuffen och axelinstabilitet. Det vanligaste är en koordinationsstörning med överbelastning som följd – musklerna arbetar inte bra ihop. Man måste då lära musklerna att koordinera tillräckligt bra igen, genom särskild träning. Men först behöver man fastställa korrekt diagnos. Vanlig styrketräning brukar vara en dålig idé om man vill komma till rätta med besvären, eftersom överbelastningen då gärna upprepas. Att förklara dina besvär med att ”en sena är inflammerad” säger ingenting om orsaken, vilket man således bör utreda för att kunna eliminera problemet. Kortison som enda behandling räcker således inte till. Sök hos din idrottsläkare för korrekt diagnostik och ordination är mitt tips.